Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 2937/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

, iż 'Historia tego auta, zarejestrowanego od nowości w [...] w roku 1912, jest znana prawie od nowości, a od roku 1920 posiada udokumentowaną historię rodzinną...
świadczących o sposobie uzyskania ww. 'briefu',, c) dostarczenia dokumentów poświadczających zgodność ww. kopii z oryginałem, a także dokumentów świadczących, iż kopia...

I SA/Wa 513/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-13

świadczeń (sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy) lub sprawą, która z woli ustawodawcy została poddana właściwości sądów powszechnych., Odnosząc...

VII SA/Wa 1317/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

świadczy tablica epitafijna na pulpicie. Na płycie wejściowej ukośnej z kamienia znajdował się ryty napis 'GRÓB RODZINY T.' oraz dwie metalowe antaby. Zbudowany na rzucie...
ukośnej znajdował się napis 'GRÓB RODZINNY T.' - który obecnie jest nieczytelny - oraz dwie metalowe antaby. Grobowiec zbudowano na cokole, na planie prostokąta. Forma...

II SA/Łd 274/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-05

, położonego w Ł. przy aleja A nr 4. Obiekt położony jest na terenie dawnego folwarku rodzinny H. i odzwierciedla ówczesne tendencje w architekturze (zgeometryzowana forma...
. Okoliczność, że skarżący nie był przez organ informowany o zamiarze dokonania wpisu do ewidencji zabytków, nie ma wpływu na ocenę jego zgodności z prawem. Nie świadczy...

II SA/Bd 1056/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

, o czym świadczy przedstawiona przez odwołującą ekspertyza;, - ekspertyza przedstawiona przez Inwestora została wykonana nierzetelnie;, - organ nie uzyskał stanowiska...
., Odwołująca wskazała ponadto na potrzebę wyłączenia organu I instancji ze względu na istniejącą relację rodzinną pomiędzy Inwestorem a autorem przedstawionej przez niego...

VII SA/Wa 1314/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

przedmiotowego budynku - zarówno te, które były przyczyną decyzji WKZ o wpisie do rejestru zabytków, jak i te, które świadczą o obecnie nadal zachowanych wartościach. Nie ulega...
obiektu z rejestru zabytków., Odnosząc się ponadto do odczytanego przez skarżącą na rozprawie stanowiska o wartości sentymentalnej budynku (dom rodzinny) i niekierowaniu...