Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II OSK 2157/19 - Wyrok NSA z 2020-01-29

Konstytucyjny wyjaśnił, że: 'Opłaty (...) stanowią (...) swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. W klasycznej...
postaci opłaty odznaczają się pełną ekwiwalentnością, co oznacza, że wartość świadczenia administracyjnego odpowiada wysokości pobranej opłaty' (publ. OTK-A 2002/7, poz...

V SA 2820/00 - Wyrok NSA z 2001-03-23

, bez wskazywania wszakże konkretnych faktów związanych ze sprawą i o tym świadczących. Zarzuca też zaskarżonej decyzji kierowanie się pobudkami antysemickimi i totalitarnymi...
padł ofiarą zamachu o podłożu antysemickim i faszystowskim. To spowodowało napięcie emocjonalne /zwłaszcza w połączeniu z problemami rodzinnymi/, owocujące pozostawieniem...