Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 496/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

obowiązek dostosowania stawek z tytułu zakończenia świadczenia połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej postanawia: odrzucić skargę Zaskarżoną decyzją...
świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego, Prezes UKE w dniu [...] kwietnia 2007 r. wydał decyzję [...] (dalej także 'decyzja M...

II GSK 823/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego Prezes UKE w dniu [...] kwietnia 2007 r. wydał decyzję [...], (dalej także 'decyzja MTR...
świadczenia usługi MVCT, niezróżnicowanej ze względu na porę i rodzaj dnia, do poziomu 40 gr/min., od dnia 1 maja 2007 r.;, dostosowania powyższej stawki do poziomu 21,62 gr/min...

VI SA/Wa 366/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

w oparciu o ponoszone przez P. S.A. koszty jej świadczenia (pkt III. ppkt 4 decyzji z dnia [...] lipca 2006 r.)., Pismem z dnia [...] września 2006 r., wypełniając powyższy...
obowiązek, skarżąca spółka przekazał Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia...

VI SA/Wa 1538/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

spółka pismem z dnia [...] września 2006 r. przekazała Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W wyniku...
wysokości stawek z tytułu świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P. w kontekście spełnienia przesłanek, o których mowa...

VI SA/Wa 1662/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

spółka pismem z dnia [...] września 2006 r. przekazała Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W wyniku...
wysokości stawek z tytułu świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P. w kontekście spełnienia przesłanek, o których mowa...

VI SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

2006 r. przekazała Prezesowi UKE uzasadnienie wysokości stosowanych opłat w oparciu o ponoszone koszty świadczenia usługi., W wyniku przeprowadzenia postępowania...
połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P.. Organ przedstawił ponadto w decyzji szczegółowe uzasadnienie wysokości stawek z tytułu świadczenia usługi...