Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Łd 1116/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-21

do świadczenia pieniężnego za pracę przymusową na rzecz III Rzeszy. Powyższe świadczy zatem o tym, że B. C. nie mógł być świadkiem pracy A.M. w swojej rodzinnej wsi O. w latach...
z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

I OSK 1269/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

naruszenie przepisanych reguł dowodowych, ale świadczy o błędnej interpretacji istotnej normy prawnej. Sąd pierwszej instancji w tych okolicznościach winien ocenić, że organy de...
, w szczególności zaś - właśnie przepisy prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego, stanowiące - poza prawem zobowiązaniowym - podstawę życia prawnego społeczeństwa...