Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło zwrot wywłaszczonej nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 2743/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i nie podjęto działań faktycznych w celu realizacji inwestycji, dla, której nastąpiło wywłaszczenie. Oba wymienione...

I SA 2622/01 - Wyrok NSA z 2003-08-22

prac związanych z realizacją tego celu, albo w sensie prawnym, czyli wówczas, gdy utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy...