Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło użytkowaniw wieczyste X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 360/95 - Wyrok NSA z 1995-07-07

nabycie spadku w wyżej wymienionej dacie, nie była obecna w kraju. Mimo, że nabyła spadek z chwilą jego otwarcia nie odpowiadała warunkom przewidzianym w dekrecie...
czasowej z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną ., Zatem tylko osoby wymienione w tym przepisie mogły skutecznie złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy...