Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II OW 150/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

[...] maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, sygn. akt II SO/Kr 26/13 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd...
[...] maja 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Na skutek tego sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd...

II OW 82/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

w Olsztynie i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku do rozpoznania wniosku...
postępowania w sprawie warunków zabudowy., W związku z tym, że wniosek skarżącego z dnia 27 marca 2014 r. o wyłączenie sędziów dotyczy wszystkich sędziów i referendarzy...

II OW 103/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

ustalenia warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku do rozpoznania wniosku A. Z. o wyłączenie sędziów i referendarzy Wojewódzkiego...
wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy., W związku z tym, że wniosek skarżącego z dnia 2 maja 2014 r...

II OW 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

. z dnia (...) lipca 2010 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie do rozpoznania sprawy...
w sprawie ze skargi 'A' Sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) lipca 2010 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Na skutek...

II OW 63/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

[...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie do rozpoznania sprawy. Wojewódzki Sąd...
ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia [...] stycznia 2010 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Na skutek tego sprawa...

II OW 9/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

[...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, sygn. akt II SA/Gl 1543/13 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Na skutek tego sprawy nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach., Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 30...

II OW 139/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] października 2013 r. w przedmiocie warunków zabudowy (sygn. akt II SA/Gl 1996/13)., W związku...

II OW 148/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

w Krakowie z dnia [...] października 2011 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Na skutek tego sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie., Zgodnie z art. 14a ustawy...

II OW 116/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] października 2011 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy (sygn. akt II SA/Kr 100/12) celem wyznaczenia innego sądu...
skargi M. Ł., B. G. i A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] października 2011 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków...

II OW 49/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy sygn. akt II SA/Gl 157/16 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd...
[...] grudnia 2015 r. w przedmiocie warunków zabudowy (sygn. akt II SA/Gl 157/16). Oznacza to, że sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
1   Następne >   +2   +5   +10   20