Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1946/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

(Dz.U. Nr 32 poz. 140). Przepis ten stanowi, że jeżeli właściciel gospodarstwa rolnego nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie...
do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy, nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być na jego wniosek w całości lub części przejęte...

I OSK 912/07 - Wyrok NSA z 2008-09-17

nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy, nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być na jego wniosek w całości...
przestrzennego dotyczącego zespołu jednostek S. [...], podczas gdy zdaniem strony skarżącej należało odwoływać się do innego późniejszego dokumentu planistycznego...