Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 462/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-18

decyzji wynikających z wyżej wymienionych ustaw uniemożliwia skarżącemu, jak również Skarbowi Państwa, uzyskanie renty planistycznej z tego terenu pozostającego w granicach...
stronom uzyskanie renty planistycznej, jeżeli jest taka wola Rady Miasta, że zdecyduje się na zapłatę tych rent planistycznych, aby tylko utworzyć sztuczny zbiornik...

IV SA/Wa 523/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-16

. Organy nie wyjaśniły wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a szereg ich twierdzeń nie znalazło uzasadnienia zebranym materiale dowodowym., W ocenie Sądu renta...
planistyczna z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została błędnie ustalona., Zbyt...