Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 92/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

wyroku. Wyjaśnił też, że renta planistyczna za nieruchomości przekazane w formie darowizny osobom bliskim, nie jest przez organy ustalana od dnia 10 grudnia 2009 r. tj...
takie działanie spełnia kryteria wykonania przedmiotowego wyroku. Poza tym gmina nie pobiera opłaty planistycznej od dnia 9 grudnia 2009 roku, czyli od podjęcia uchwały...

IV SA/Wa 869/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej od skarżących, SKO w [...] ponownie będzie rozpoznawało odwołanie skarżących od decyzji Prezydenta [...] z [...] sierpnia 2005 r...

I SA/Wa 2112/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-14

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.)., Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie...
okoliczności w warstwie podmiotowej i przedmiotowej, przykładowo: interes prawny ubiegających się o odszkodowanie, charakter (prawny, faktyczny, planistyczny) przedmiotu...