Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Wr 44/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-20

ujęcie oraz wprowadzenia do obrotu prawnego w odniesieniu do działki nr [...] Obręb [...], [...] położonej w J.G. decyzji w sprawie wysokości tzw. renty- planistycznej...

III OSK 259/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie...
planistycznego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...]w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy OŚ...

II SA/Wr 333/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-02

, ale w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w O. z [...].01.2006 r. Nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
w niniejszej sprawie odwołały się do ustaleń obowiązującego aktu planistycznego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w O. z [...].01.2006 r. Nr [...] w sprawie miejscowego planu...