Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1976/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-13

-gospodarczych, w dożywotnim użytkowaniu posiadają 0,5000 ha, resztę nieruchomości rolnej ww. przekazali dla Skarbu Państwa za rentę dnia [...] października 1977 r...
nr [...] i [...] znajdowały się w jednostce planistycznej [...], dla której w planie ustalono: 'Teren upraw rolnych. Adaptacja istniejących obiektów budowlanych...