Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

do należności z tytułu kar wynikających z tej ustawy (por. rozważania NSA dot. zastosowania Ordynacji podatkowej do tzw. 'renty planistycznej' w wyroku z dnia 7 października 2005 r...

I OSK 1892/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej do należności z tytułu kar wynikających z tej ustawy (por. rozważania NSA dot. zastosowania Ordynacji podatkowej do tzw. 'renty...
planistycznej' w wyroku z dnia 7 października 2005 r., sygn. II OSK 93/05, Lex nr 201349 oraz dot. zastosowania Ordynacji podatkowej do jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu...