Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Bk 353/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-04

znajdujących się w sprawie II SA/Bk 451/08 (ze skargi G. D. na decyzję w przedmiocie ustalenia renty planistycznej) wynika, że w dniu 23 października 2007 r. dokonała sprzedaży...