Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Rz 18/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

, które niewątpliwie w postępowaniu w sprawie pobrania jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej) przysługiwały. Jest to bowiem indywidualna sprawa z zakresu administracji...

II SAB/Rz 19/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-23

wyczerpania dostępnych środków zaskarżenia, o jakich mowa w art. 52 Ppsa, które niewątpliwie w postępowaniu w sprawie pobrania jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej...