Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 801/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-01

się z 'opłatami na rzecz gminy' (chodzi prawdopodobnie o opłatę adiacencką lub rentę planistyczną). Konieczność poniesienia zobowiązań publicznoprawnych związanych ze sprzedażą...
we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem i jedynym źródłem utrzymania jest dla nich pobierana przez nią renta, w kwocie 659,89 zł, do czego dochodzi pomoc finansowa udzielana...