Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Wr 198/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

w sprawie rozpatrywanej przez NSA wymaganego związku przepisów z różnych działów prawa nie było, gdyż w sprawie renty planistycznej stroną jest tylko właściciel...
, a nie jego likwidator. Likwidator nie może skutecznie wyprowadzić interesu prawnego w sprawie renty planistycznej wyłącznie z przepisu art. 415 k.c. Pozostaje tajemnicą organu...