Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

VII SA/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

nr [...] w [...], gm. [...] przy ul. [...] - wybudowanych (ustawionych) bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Uzasadniając ww. decyzję PINB wskazał, że [...] grudnia 2013 r...
, którego budowa została zwolniona przez ustawodawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przestawienia obiektu tymczasowego w inne miejsce w obrębie tej samej nieruchomości...

I SA/Lu 678/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-28

pozwolenia na budowę wydanego dla instytucji. Wierzytelności od tych osób są dochodzone na drodze sądowej. Na dowód powyższego podatnik złożył kopie decyzji zatwierdzającej...
decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Stowarzyszeniu pozwolenia na budowę budynku usługowo - mieszkalnego, wezwanie do zapłaty z dnia 24...

I SA/Gd 1125/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-30

, uzyskanie pozwolenia na budowę, rozbudowę i wzniesienie budynku, wywieszenie banerów ogłoszeniowych o sprzedaży nieruchomości z numerem telefonu podatnika., Organ stwierdził...
na zorganizowany charakter działań podatników powoływał się na fakt systematycznego nabywania nieruchomości, uzyskania pozwolenia na budowę, wywieszania banerów...

VI SA/Wa 3203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie...
zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

VI SA/Wa 889/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie...
zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

II SA/Po 4738/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-18

Wojewody W. z dnia 19 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 31...
Kazimierza O. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 31 sierpnia 2001 r., którą to decyzją odmówiono wydania pozwolenia na budowę pawilonu meblowego-handlowo-usługowego...

II SA/Po 350/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-29

konflikty lokalne, czy potencjalne uciążliwości., Do skargi załączone zostały: pozwolenie na budowę nr [...] z dnia 9 grudnia 2021 roku cele wykazania interesu prawnego...
pozwolenia na budowę obejmującego budynek utylizacji zwłok małych zwierząt domowych spowodowało liczne protesty i niezadowolenie mieszkańców. Rozpoczynając budowę bez uzyskania...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

administracyjnych w I instancji, następujących spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia...
na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu...

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak [...] z [...] września 2006 r. i decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr [...] znak...
[...] z [...] stycznia 2012 r. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z [...] lipca 2012 r. nr [...] udzielono pozwolenia na użytkowanie dotyczące sali klubowej powstałej...

VI SA/Wa 2050/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

, czy nabywcami były osoby fizyczne czy prawne, czy w cenach zostały uwzględnione inne składniki (np. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę). Jedyne konkretne dane obejmują...
fizyczne czy prawne, czy do ceny były wliczone inne składniki (np. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę). Ustosunkowując się do tego zarzutu, organ zwrócił uwagę...
1   Następne >   +2   +5   7