Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I SA/Wa 1794/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

[...] ([...]) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę [...] ([...]) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę [...]([...]) złotych oraz kwotę [...] ([...]) złotych tytułem...