Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

r. nr 1601-IOV-2.4103.23.2017 w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2012 r. 1) oddala skargę...
w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2012 r., 2. Powyższy wyrok strona zaskarżyła w całości skargą kasacyjną, zarzucając naruszenie przepisów postępowania...