Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz.U.UE. L 35/23) dokonano aktualizacji definicji m.in. transportu morskiego...
)., W komentarzu do tych kategorii, kodem 209 objęte zostały usługi związane z transportem morskim takie, jak:, - holowanie i pchanie (związane z transportem) urządzeń...