Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 336/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

z jej działkami. Wszelkie pisma, jak i pisma w sprawie podatku od nieruchomości kierowane były na adres '[...]', gdzie mieszka i prowadzi działalność gospodarczą...
[...]), zakończonego decyzją Burmistrza [...] z dnia [...] grudnia 2012 r., znak: [...]. Jest ona bowiem właścicielką nieruchomości, które sąsiadują bezpośrednio z terenem...

II SA/Sz 255/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-08

w sprawie podatku od nieruchomości kierowane były na adres '[...] ', gdzie mieszka i prowadzi działalność gospodarczą od ponad 20 lat. Natomiast decyzja organu I instancji...
bowiem właścicielką nieruchomości, które sąsiadują bezpośrednio z terenem inwestycji objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach., Kolegium, powołując...

II SA/Łd 1018/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-31

prawnemu B. R. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w S., ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem kosztów...
wpływają niekorzystnie na korzystanie z jego nieruchomości położonej w miejscowości S. nr [...] oraz na jego komfort życia. Po uruchomieniu elektrowni wiatrowej pojawiły...

II SA/Łd 1016/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-23

B. R., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w S. przy ulicy [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem kosztów...
na jego nieruchomości położone w miejscowości S. nr [...] oraz na jego komfort życia. Po uruchomieniu elektrowni wiatrowej pojawiły się wibracje, zakłócenia elektryczne...

II SA/Łd 17/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-26

) złotych, powiększone o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. a.bł. Decyzją z dnia...
I instancji wskazał, że za strony postępowania uznał właścicieli nieruchomości o nr 502/1, nr 420/9 i nr 420/10 bezpośrednio graniczących z terenem inwestycji, tj. działką...

II SA/Łd 527/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-04

240 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększonej o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. LS...
, która oddziałuje na jego nieruchomość, jest bardzo uciążliwa i zakłóca spokój i porządek publiczny., Postanowieniem z dnia [...] r., znak: [...], Burmistrz Gminy...

II SA/Po 298/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

i wskazał, że A. K. jest podatnikiem podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o powierzchni [...] ha., Decyzją z dnia [...] czerwca 2018 r...
i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:, - mieszkaniowych,, - innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy...

II SA/Łd 824/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-31

Administracyjnego w Łodzi adwokat E. L. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ulicy [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek...
wykorzystania nieruchomości dla celów ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znaczenie...