Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I FSK 1790/07 - Wyrok NSA z 2009-01-08

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym...
i grudzień 2004 r. oraz grudzień 2005 r.,, - w podatku od czynności cywilnoprawnych: za wrzesień 2004 r. i czerwiec 2006 r.,, - w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I GSK 1824/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

uregulował w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W podatku akcyzowym w oparciu o art. 10 i art. 82 u.p.a. podstawą opodatkowania jest cena...
ustawach podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 1 czy pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2016.223) podstawą...

I SA/Łd 56/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-09

silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz...
z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz adwokata A. W. kwotę 600 (sześćset) złotych, powiększoną o kwotę podatku od towarów...

I SA/Gd 738/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-17

opodatkowania na poziomie wartości a nie ceny zostało przyjęte również w systemie podatków majątkowych: podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków...
należy, że w niniejszej sprawie zapłata przez skarżącego ceny wynikającej z faktury nie jest kwestionowana; nie jest podważana cena nabycia. Organy podjęły czynności...

I SA/Gd 1144/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-12

podstawy opodatkowania na poziomie wartości a nie ceny zostało przyjęte również w systemie podatków majątkowych: podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków...
czynności w celu ustalenia przyczyn, dla których podana przez skarżącego wysokość podstawy opodatkowania odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego., Z treści...

I SA/Gd 739/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-17

a nie ceny zostało przyjęte również w systemie podatków majątkowych: podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Przyjęcie podstawy...
zapłata przez skarżącego ceny wynikającej z faktury nie jest kwestionowana; nie jest podważana cena nabycia. Organy podjęły czynności w celu ustalenia przyczyn...

I SA/Gd 394/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-05

zostało przyjęte również w systemie podatków majątkowych: podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Przyjęcie podstawy opodatkowania na poziomie...
przez skarżącego ceny wynikającej z faktury nie jest kwestionowana; nie jest podważana cena nabycia. Organy podjęły czynności w celu ustalenia przyczyn, dla których podana...

I SA/Gd 1143/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-05

W ZAKRESIE USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA NA POZIOMIE WARTOŚCI A NIE CENY ZOSTAŁO PRZYJĘTE RÓWNIEŻ W SYSTEMIE PODATKÓW MAJĄTKOWYCH: PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH...
PODJĘŁY CZYNNOŚCI W CELU USTALENIA PRZYCZYN, DLA KTÓRYCH PODANA PRZEZ SKARŻĄCEGO WYSOKOŚĆ PODSTAWY OPODATKOWANIA ODBIEGA OD ŚREDNIEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ TEGO SAMOCHODU...

I SA/Rz 498/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

wyłącznie pojazdy pochodzące z nabycia wewnątrzwspólnotowego, a samochody sprzedawane w kraju podlegają co najwyżej podatkowi od czynności cywilnoprawnych, Dyrektor Izby...
)., W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organy zobowiązane będą uzupełnić materiał dowodowy oraz podjąć czynności mające na celu ustalenie, czy kwota podatku akcyzowego...

I SA/Wr 326/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-13

., O ile przepisy innych ustaw jak np. ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) regulują w art. 11 ust. 1 pkt 1...
Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100