Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej., Niemniej jednak, wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko w stosunku do podmiotów...
zarządzane, a także bez względu na tytuł prawny, którym dysponuje w stosunku do zarządzanej infrastruktury. Ponadto, podmiot taki musi wykonywać czynności polegające...