Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Op 265/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-24

- mieszkańców wsi [...]. Burmistrz wyjaśnił, że zakres czynności niezbędnych do uznania parku za utrzymywany zgodnie z ustawą o ochronie zabytków wynika z opinii Terenowego...
od prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w tym zakresie., W uzasadnieniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 15 lipca 1981 r. (nr rej...

II SA/Po 271/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-23

reprezentowanej przez członków Zarządu Panów B. S. i B. F., przeprowadzenie następujących niezbędnych czynności przy zabytku:, 1) naprawa pęknięć w murach, nadprożach, gzymsach...
. 4-6 do [...] grudnia 2023 r., Wskazano, że na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych należy przed podjęciem czynności wystąpić do Biura...

II OSK 2457/18 - Wyrok NSA z 2019-10-09

kontroli administracji, jaką jest ocena zaskarżonego aktu lub czynności zgodnie z kryterium legalności. Strona nie może w postępowaniu przed sądem administracyjnym dążyć...
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716; dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy...