Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

I SA/Ka 2203/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-19

przeniesienie w drodze czynności cywilnoprawnych na inny podmiot zawartych w tym symbolu oznaczeń identyfikujących wydawcę., Odpowiedź na tak postawione pytanie była co do zasady...
ustawy o normalizacji - określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, m.in. w zakresie podstawowych cech jakościowych wyrobów...