Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1060/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-15

Skarbowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala...
- Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2014 r. pełnomocnik A. S.A. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Po 486/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-31

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. W dniu [...] marca 2017 r. P...
Skarbowego w K. z [...] sierpnia 2016 r. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższa skarga została...

I SA/Gl 1441/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

Skarbowego w K. o udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań mających na celu podział wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z zawartej pomiędzy...
, a wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych został przekazany na rachunek budżetu gminy, której należność ta przypadała. Jednocześnie poinformował, że właściwym...

I SA/Po 879/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-19

podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem w dniu [...] lipca 2011 r. umowy sprzedaży., Powyższe postanowienia zapadły...
. i W. małżonkowie S.. Cena całej nieruchomości wynosiła [...] zł. Od czynności tej notariusz pobrał od stawających do aktu notarialnego podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Po 880/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-19

w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem w dniu [...] lipca 2011 r. umowy sprzedaży., Powyższe postanowienia zapadły...
. małżonkowie B.. Cena całej nieruchomości wynosiła [...] zł. Od czynności tej notariusz pobrał od stawających do aktu notarialnego podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej...

I SA/Kr 443/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-23

odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, , , - s k a r g ę o d d a l a -, I., W dniu 17 grudnia 2010r. w drodze umowy zawartej w formie aktu...
17.250.000,00 zł. Od umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa notariusz jako płatnik obliczył i pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 345.000,00...

I SA/Kr 350/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-13

podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia dwóch umów sprzedaży udziałów w spółce prawa luksemburskiego., We wniosku...
deklaracje podatkowe PCC-3, tj., - PCC-3 dla Umowy Sprzedaży 1, w której wskazał wartość podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę [...] zł,, - PCC-3 dla Umowy Sprzedaży...

I SA/Kr 2019/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

. Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, , , - skargę oddala -, Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia 3 listopada 2014 r. Dyrektor Izby...
w mocy decyzję nr [...] Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższe...

I SA/Kr 36/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-04

[...] grudnia 2016 r. od nr [...] do nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki środków pieniężnych w kwocie [...]zł, przelanych na rachunek bankowy w dniu 23 listopada 2011r...

II FSK 939/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

umarzająca postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc kończąca postępowanie w sposób formalny, nie korzysta...
w stosunku do Skarżących postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych uniemożliwia im skuteczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100