Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ stanowi o zwolnieniu dochodu od podatku a nie o zwolnieniu podatników z podatku...
. z dnia 27 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. -oddala skargę kasacyjną, (...) Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu...