Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

SA/Po 3190/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-22

., 2. Prawo autorskie, jako prawo majątkowe określone w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm...
./, stanowi źródło przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, a dochody uzyskane z tego prawa podlegają podatkowi dochodowemu /art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy/. Naczelny...

SA/Ł 2183/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-23

, iż koszty uzyskania przychodu rozliczał w sposób zryczałtowany w wysokości 50 procent - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych., Urząd Skarbowy decyzją...
z 28.3.1994 r. orzekł o ustaleniu zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 27.453.000 zł. W uzasadnieniu wskazano na zawyżenie kosztów oraz brak dowodów na poniesione wydatki...

I SA/Łd 728/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-05

1999 r. w przedmiocie stwierdzenia odpowiedzialności za niepobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...
odpowiedzialności Spółki z o.o. A. za niepobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r. w kwocie 18.312,10 zł. W uzasadnieniu podano, że Spółka...

I SA/Gd 1641/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-03-27

Izby Skarbowej w T. z dnia 13 sierpnia 1996 r. (...) w przedmiocie sprostowania obliczenia podatku i zwrotu pobranej przez płatnika kwoty zaliczek na podatek dochodowy...
maja 1996 r. odmawiającą Bronisławie W. sprostowania obliczenia podatku i zwrotu pobranej przez płatnika kwoty zaliczek na podatek dochodowy za 1996 r., W uzasadnieniu...

III SA 255/93 - Wyrok NSA z 1993-06-02

do ryczałtowego obliczania kosztów uzyskania przychodów, przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
r. w przedmiocie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od maja do września 1992 r. W wyniku badania deklaracji na zaliczki miesięczne z tytułu...

III SA 357/93 - Wyrok NSA z 1993-09-29

fizycznych, nie mogą być określone ryczałtowo na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz...
./ ustalił A.D. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na 1992 rok., W odwołaniu podatnik zarzucił naruszenie art. 107 par. 1 Kpa, gdyż decyzja organu...

FPS 6/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-10-12

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, jeżeli w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie...
. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym za 1995 r., po rozpoznaniu w dniu 12 października 1998 r. na posiedzeniu jawnym następujących...

II FSK 745/06 - Wyrok NSA z 2007-06-06

. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./., 3. Jeśli firma korzysta z oprogramowania...
. (...) w przedmiocie określenia dla spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za styczeń 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Bank 'N...

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

ze skargi Bożeny O. i Jarosława O. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 15 maja 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddala skargę...
Skarbowej w Ł. z dnia 15 maja 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął, iż decyzją z dnia 12...

I SA/Łd 190/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-03

lub rozporządzania prawami autorskimi, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
Izby Skarbowej w Ł. z dnia 18 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie określenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. - oddala skargę. W wyniku...
1   Następne >   3