Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

III SA/Wr 122/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-11

nadpłaty w kwocie 425 zł za wydanie karty pojazdu marki [...]. Jako podstawę roszczenia wskazał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. uznający § 1...
podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej w dniu [...] sierpnia 2005 r...

III SA/Wr 123/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-11

nadpłaty w kwocie 425 zł za wydanie karty pojazdu marki [...]. Jako podstawę roszczenia wskazał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. uznający § 1...
podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej w dniu [...] luty 2005 r...

III SA/Lu 264/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-05

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Starosty na rzecz...
część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...] o nr rej. [...]., W odpowiedzi na powyższy wniosek, w piśmie z dnia 23 marca 2017 r...

III SA/Lu 1047/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

niejawnym sprawy ze skargi M. T. na akt Starosty Ś. z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia...
. W dniu [...] marca 2005 r. M. T. uiścił opłatę w wysokości 500 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Ś. tytułem wydania karty pojazdu nr [...] dotyczącej pojazdu marki...

III SA/Lu 1041/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-21

niejawnym sprawy ze skargi M. T. na akt Starosty Ś. z dnia [..], nr [..] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. umorzyć...
r. M. T. uiścił opłatę w wysokości 500 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Ś. tytułem wydania karty pojazdu nr [..] dotyczącej pojazdu marki D., numer rejestracyjny...

III SA/Lu 1052/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-03

sprawy ze skargi M. P. - Ś. na akt Starosty Ś. z dnia [...] 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. umorzyć...
grudnia 2004 r. M. P. - Ś. uiściła opłatę w wysokości 500 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Ś.tytułem wydania karty pojazdu nr [...] dotyczącej pojazdu marki M.-B., numer...

II SA/Op 594/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-30

za wydanie karty pojazdu dla 5 samochodów sprowadzonych z zagranicy, m.in. dla samochodu [...] o nr rej [...]. W piśmie tym wskazał, że łączna kwota do zwrotu z tytułu pobrania...
zawyżonej opłaty za wydanie kart pojazdu wynosi 2125 zł. Uzasadniając swoje żądanie powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt...

III SA/Lu 265/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-05

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Starosty...
[...] na rzecz A. B. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. A.B. wniósł opłatę w wysokości 500 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w L. za wydanie kart pojazdu...

III SA/Lu 1049/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

niejawnym sprawy ze skargi M.T. na akt Starosty Ś. z dnia [...] 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. umorzyć...
lutego 2005 r. M. T.wniósł opłatę w wysokości 500 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Ś. za wydanie karty pojazdu nr [...] dotyczącej pojazdu N. P., numer rejestracyjny...

II SA/Op 595/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-20

września 2011 r. P. K., wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 5 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
, w tym dla samochodu marki [...] o numerze rej. [...]. Wnioskodawca wskazał, że łączna kwota do zwrotu z tytułu pobrania zawyżonej opłaty za wydanie kart pojazdu wynosi 2125 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   15