Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 89/12 - Wyrok NSA z 2012-10-09

z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.). Urodził się w 1961 roku w Demokratycznej Republice Konga (uprzednio Zair), jest bezpaństwowcem (zgodnie z kartą pobytu), w 2004 roku zawarł...
Wielkopolskiego, udzielił zainteresowanemu zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dysponuje on kartą pobytu z terminem ważności do 30 września...