Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 782/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

, że w dowodzie rejestracyjnym znajduje się pieczęć organu [...] o treści 'pojazd wycofano z ruchu w dniu [...] lutego 2009 r.' natomiast w karcie pojazdu znajdowała...
w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Określono, że przedmiotowy pojazd w [...] został wycofany z ruchu. Unieważniono tablice rejestracyjne pojazdu a w dokumencie...

IV SA/Wa 288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

tłumaczeniem przysięgłym stanowi kartę pojazdu. GIOŚ wskazał, iż w polach ww. karty pojazdu dotyczących: numeru rejestracyjnego, daty pierwszej rejestracji, liczby...
dla spornego pojazdu wydana została jedynie część II dowodu rejestracyjnego, tj. karta pojazdu. Nadto, dokument ten nie został wypełniony w zakresie informacji o numerze...

II OSK 694/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

, że w dowodzie rejestracyjnym znajduje się pieczęć organu niemieckiego o treści 'pojazd wycofano z ruchu w dniu 17 lutego 2009 r.' natomiast w karcie pojazdu znajdowała...
., który wyrejestrował ww. pojazd oraz dokonał zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Określono, że przedmiotowy pojazd w Niemczech został wycofany z ruchu...

IV SA/Wa 3058/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-19

[...] kwietnia 2013r. dostarczył do WIOŚ w W. karty przekazania odpadów za 2012r., dwa egzemplarze kart pojazdu dla samochodu osobowego marki [...], o numerze identyfikacyjnym...
pojazdów, oddawane są, zgodnie z okazanymi kartami przekazania odpadów, firmie specjalizującej się w recyklingu., Z uwagi na powyższe oświadczenie, [...] Wojewódzki Inspektor...

IV SA/Wa 1081/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-27

., który uznając auto za odpad dokonało swoistej nadinterpretacji definicji odpadu. Wskazała, iż organ błędnie zinterpretował pieczęć o treści 'ANNULLIERT' na karcie pojazdu...
jako unieważnienie dowodu rejestracyjnego z przyczyn technicznych. Tymczasem pieczęć o wskazanej powyżej treści oznacza jednie wymeldowanie karty pojazdu, nie określając...

IV SA/Wa 427/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

uszkodzonym); decyzji Starosty [...] nr [...] z [...] lutego 2020 r. o rejestracji pojazdu; kopii karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego; wydruku historii samochodu ze strony...
uszkodzonym), decyzję Starosty [...] nr [...] z [...] lutego 2020 r. o rejestracji pojazdu, kopię karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego, wydruk historii samochodu ze strony...

IV SA/Wa 2452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

z W.; [...] - faktura zakupu nr [...]; [...] - karta pojazdu, odcinek dowodu [...] z wpisem ,,Niniejszy odcinek nie jest dowodem rejestracyjnym'; [...] - faktura...
Ochrony Środowiska winien był dokonać szczegółowej analizy dokumentów w postaci faktur zakupu, umów kupna - sprzedaży, kart pojazdu, części dowodów rejestracyjnych...

II OSK 1339/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

producentami pojazdu lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu, którzy dodatkowo wydają kartę pojazdu...
działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspółnotowego nabycia lub importu, którzy dodatkowo wydają kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z 20 czerwca...

II OSK 2202/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

tłumaczeniem przysięgłym stanowi kartę pojazdu. W polach ww. karty pojazdu dotyczących: numeru rejestracyjnego, daty pierwszej rejestracji, liczby poprzednich właścicieli...
listopada 2012 r., w wyniku zgłoszenia nabycia wewnątrzwspólnotowego uszkodzonego pojazdu marki: VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, o numerze identyfikacyjnym nadwozia...

IV SA/Wa 1137/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

Astra, Mazda, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat oraz zgromadzono dokumentację tych pojazdów (dowody rejestracyjne i karty pojazdów wydane w Niemczech). Ww. dokumenty...
, nie były prowadzone karty ewidencji odpadów., W trakcie kontroli Pani E.C. oświadczyła ponadto, że po dacie [...] marca 2010 r. przyjęła ok. 40 pojazdów do rozbiórki...
1   Następne >   +2   +5   +10   15