Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VII SA/Wa 2722/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-26

w punkcie 5 'Protokoły odbiorcze i karty pomiarowe' opisu do certyfikatu weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI nr [...] wersja 2 przekazane przez zleceniodawcę...
, [...]', oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nr [...] oraz protokołów i kart pomiarowych wykonanych przez stronę, które nie dają pewności ich bezstronnego...

VII SA/Wa 1281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

dowodów na okoliczność widoczności znaków sygnalizacyjnych w pojazdach z miejscem maszynisty usytuowanym po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy pojazdu oraz spełniania...
[...] klasy [...], a także opinię [...] Instytutu Pojazdów Szynowych '[...]' dotyczącą zmian konstrukcyjnych lokomotywy typu [...] klasa [...] z maja 2007 r...

II SA/Go 39/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-11

informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym...
pojazdu, w widocznym miejscu. Organ wyjaśnił przy tym, iż wyłącznie w przypadku nieumieszczania przez użytkownika pojazdu w jego wnętrzu, w widocznym miejscu dowodu...

VII SA/Wa 2668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

odcinków linii kolejowych służy 'Karta znajomości odcinków linii kolejowych' wydawana maszyniście i kierowcy pojazdu kolejowego w cyklu rocznym. Maszynista posiada...
pojazdu trakcyjnego nie jest zorientowany w terenie podczas prowadzenia pociągu w związku z brakiem widoczności i czytelności kolejowych znaków drogowych (hektometrowych...

III SA/Lu 751/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-22

się w kartach sprawy., W odpowiedzi na skargę L. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko zawarte, w uzasadnieniu...
:, 1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;, 2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;, 3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska., Z kolei art. 55 ust. 1 pkt...

IV SA/Po 497/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-17

w księdze wieczystej K. tom [...] karta [...]. Z dokumentów pozyskanych z Sądu Rejonowego P. - S. M. w P.: postanowienia Sądu Grodzkiego [w P.] z dnia 12 maja 1949 r...
[...] karta [...] do nowej księgi wieczystej Kw nr [...], w której sposób zagospodarowania tych parcel określono również jako tor kolejowy. Ustalono, że od momentu utworzenia...