Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Wa 1249/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

:, a) ewidencji obecności za lata 2000-2004,, b) pisemnych poleceniach wyjazdów służbowych za lata 2000-2004,, c) stosownych miesięcznych kartach pojazdów służbowych...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Wa 1870/05, w którym jednocześnie powołuje się na miesięczne karty pojazdów służbowych...

IV SA/Gl 1097/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-10

wynikiem badania nie dopuścił strony do pełnienia w tym dniu służby, polecając mu zdanie broni służbowej, notatnika służbowego oraz karty pojazdu - czego na ów czas strona...
, funkcjonariusz, policjant) stawił się do służby, którą pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w W. ok. godz. [...], pobrał broń, notatnik służbowy oraz kartę pojazdu służbowego...

II SA/Wa 400/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...
czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

III SA/Gd 218/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

kontynuację i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...

III SA/Gd 205/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9...

III SA/Gd 207/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

ich wykładni'., Poglądy powyższe znalazły kontynuację i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu...

III SA/Gd 212/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...

III SA/Gd 210/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-06

karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 sierpnia 2011r. wydany...

III SA/Gd 208/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

kontynuację i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...

III SA/Gd 219/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii...
1   Następne >   +2   +5   +10   31