Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Ke 937/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-04

wniósł między innymi o: uzupełnienie karty oceny narażenia zawodowego, zwrócenie się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. o przesłanie akt...
w przesłanej do WOMP 'Karcie oceny narażenia zawodowego' stwierdził, że D.T. podczas pracy na powierzonych jej stanowiskach w [...] Sp. z o.o. wykonywała pracę...

IV SA/Po 735/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

refundacji i podjął decyzję o odmowie umorzenia. Z dostarczonej karty informacyjnej o dochodach wynika, że J. W. zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną...
1 i 4. Wojewoda w ślad za organem I instancji powtórzył, co wynika z karty informacyjnej o dochodach oraz z informacji z ZUSu. Z informacji uzyskanej z Wydziału...

II SA/Sz 252/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-08

w arkuszu przebiegu egzaminu oraz w kartach przebiegu zajęć teoretycznych i praktycznych, brak jest podstaw do skutecznego podważenia dokonanej zaskarżoną decyzją oceny...
dostarczyła do organu arkusz przebiegu egzaminu praktycznego z dnia [...] oraz kartę przebiegu zajęć teoretycznych, które zostały zakończone w dniu [...] i praktycznych...

II SA/Go 718/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-13

odwoławczy wskazał również, iż strona rejestrując się po raz pierwszy w urzędzie pracy w Wolsztynie w dniu 2 października 1992 roku nie podała w karcie rejestracyjnej...
na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy ( a takie skarżący okresowo zajmował...