Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

III SA/Lu 758/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-13

[...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania...
na rzecz R. R. zwrotu kwoty 425 zł (czterystu dwudziestu pięciu złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria i numer [...], dotyczącej samochodu...

IV SA/Gl 293/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-12

. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1) uchyla zaskarżony akt; 2) zasądza od Starosty R. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów...
Sprawiedliwości WE z 10 grudnia 2007 r. w sprawie C-134/07, wystąpiła do Starostwa Powiatowego w R. o zwrot kwot po 425 zł tytułem części opłaty za wydanie kart pojazdu...

II SA/Op 261/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-04

Opolskiego do dokonania na rzecz K. W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych, stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu...
. Wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2016 r. K. W., zwrócił się do Starosty Opolskiego o zwrot kwoty 425 zł, tytułem pobrania zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu - seria...

III SA/Łd 595/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-07

. Ś. i J. Ś. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
. opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu osobowego A w kwocie 500 zł, zamiast w kwocie 75 zł. Wnieśli o zwrot pobranej kwoty 425 zł wraz z odsetkami. W uzasadnieniu...

III SA/Wr 389/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-23

O. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza na rzecz strony skarżącej...
zawyżonej opłaty za wydanie kart pojazdów, jaką uiścił w latach 2004 - 2005 w związku z rejestracją dwóch pojazdów samochodowych., We wniosku wskazał następujące pojazdy...

I SA/Ol 341/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-17

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
'[...]' B. P. wniosła o zwrot nadpłaty w wysokości 425 zł za wydanie karty pojazdu na samochód osobowy marki Fiat Tempra, w związku z jego rejestracją w dniu...

III SA/Wr 196/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-12

materialno-techniczną Starosty Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
się do Starosty Powiatowego w Z.S. o zwrot nadpłaty w wysokości [...] złotych, za wydanie karty pojazdu, w związku z rejestracją na terytorium Polski pojazdu nabytego poza granicami...

III SA/Wr 197/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-12

materialno-techniczną Starosty Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
się do Starosty Powiatowego w Z.S. o zwrot nadpłaty w wysokości [...] złotych, za wydanie karty pojazdu, w związku z rejestracją na terytorium Polski pojazdu nabytego...

II SA/Wr 814/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-21

. Nr - w przedmiocie zarejestrowania pojazdu i wydania karty pojazdu p o s t a n a w i a : odrzucić skargę Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...]r. Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w L. stwierdziło niedopuszczalność odwołania A. i J. H. od opłaty pobranej od skarżących w kwocie [...] zł przez Starostę Powiatowego za wydanie karty pojazdu...

I OSK 237/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

za wydanie karty pojazdu postanawia: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 15 lutego 2007 r. sygn. akt II SA/Bk 90/07...
, odrzucił skargę M. K. na czynność Starosty B. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu., W uzasadnieniu wskazano, że szkoda - jaką skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100