Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 1098/19 - Wyrok NSA z 2022-11-25

skuteczność prawa (Por. Z. Kmieciak, Funkcje procedury a efektywność ochrony sądowoadministracyjnej (na przykładzie sporów w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty...
pojazdu), w: Ratio est anima legis. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 262)., Jeżeli zaś - co trzeba uznać za oczywiste...

II SA/Wr 349/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

, to jest zgodna z planem miejscowym. Zgodnie z informacją zawartą w Karcie kwalifikacji przedsięwzięcia i według zaświadczenia z dnia [...].05.2016 r. planowana inwestycja...
na rozprawę w kwocie 543 zł (iloczyn odległości pomiędzy siedzibami skarżącego i sądu wynoszącej 650 km i stawki za 1 km użycia pojazdu do celów służbowych w wysokości...