Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II SA/Wr 349/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

, to jest zgodna z planem miejscowym. Zgodnie z informacją zawartą w Karcie kwalifikacji przedsięwzięcia i według zaświadczenia z dnia [...].05.2016 r. planowana inwestycja...
na rozprawę w kwocie 543 zł (iloczyn odległości pomiędzy siedzibami skarżącego i sądu wynoszącej 650 km i stawki za 1 km użycia pojazdu do celów służbowych w wysokości...