Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II SA 1225/01 - Wyrok NSA z 2001-10-16

, braku zezwolenia na czasowe gromadzenie odpadów oraz braku potwierdzenia odpadów na podstawie karty odbioru., W dniu 30 stycznia 2001 r. Wojewoda M. zarządzeniem nr 11...
publicznego w postaci możliwości wyrejestrowania pojazdu., 2. Ponieważ odwołanie rozpatrzył ten sam organ /pracownik upoważniony przez wojewodę do wydawania decyzji...

II SA 3538/01 - Wyrok NSA z 2003-08-26

maja 1999 r. dokonał przebicia karty opłaty drogowej dobowej., Organ koncesyjny, postanowieniem z dnia 8 marca 2001 r., wszczął z urzędu postępowanie wznowieniowe w sprawie...
par. 1 Kk, popełnione w formie jaką opisano w uzasadnieniu wyroku, polegające na przerobieniu karty opłaty drogowej i przedłożeniu ww. dokumentu na przejściu granicznym w Ł...

II SA 3850/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-06

w związku z art. 20 Prawa o ruchu drogowym, brak indywidualnych kart czasu pracy zatrudnionych pracowników, przez co uniemożliwiono ustalenie przestrzegania czasu pracy...
stwierdzono: brak przechowywania tarcz tachografu, do czego jest zobowiązany przedsiębiorca na podstawie art. 10 ust. 3 Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów...