Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

I OSK 2538/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

i Politycznych (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167) ratyfikowanego przez Polskę w 1977 r. Na gruncie europejskim gwarancje te ujęte zostały w Karcie Praw Podstawowych Unii...
, na którym ruch pojazdów jest zabroniony, a celem zgromadzenia miało być zwrócenie uwagi na finansowanie proaborcyjnych organizacji z budżetu miasta. Forma, w jakiej zamierzano...