Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II GSK 2039/12 - Wyrok NSA z 2014-03-06

radarowego I. z dnia 8 grudnia 2010 r. (karty nr 152 - 156 akt administracyjnych), przeprowadzonych przez Zakład Długości Kąta Głównego Urzędu Miar wynika, że dane generowane...
pomiarowego. W toku postępowania wyjaśniającego spółka wskazywała w pismach z dnia 21 czerwca i 4 sierpnia 2011 r. (karty nr 224 i 199 akt administracyjnych), że zgodnie...

I SA/Wr 257/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-23

7.10.1999 r. Spółka przedłożyła karty towarów na które nie złożyła wniosków o dokonanie certyfikacji na znak bezpieczeństwa, a także wniosek o klasyfikacje towarów według kodów...
dane dotyczące wartości sprzedaży z kart towarów. Ustalił organ, iż w 1996 r. łączna sprzedaż importowanych towarów nie oznaczonych znakiem bezpieczeństwa w kwocie netto...