Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

Zabytków prowadzonej dla województwa pomorskiego, dalej zwanej ewidencją, następujących nieruchomości:, hala montażowa 3 B - karta nr 105 stacja pomp pochylni B3 - karta...
nr 120, schron przeciwlotniczy pod pochylnią B3 - karta nr 123., 2) naruszenie przepisów prawa materialnego - przepisów art. 3 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie...

VII SA/Wa 1156/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

opiniującego, pojazd posiada szczególną wartość dla dziedzictwa kultury. Pismem z [...] grudnia 2019 r. [...]WKZ nadesłał kopię karty ewidencyjnej zabytków ruchomych techniki...
samochodowego A. W. z [...] kwietnia 2019 r., zgodnie z którą wyprodukowany w 1912 r. pojazd został w latach 1996-1997 poddany renowacji, a następnie zarejestrowany...