Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 1230/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. M. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 490/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przeniesienia

I OSK 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. U. na pismo Szefa Centralnego Biura Ant...

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 179/06 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy wypłacenia świadczenia pieniężnego

II SA/Wa 491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia ze służby

II SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OZ 465/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie świadectwa służby

II SA/Wa 1350/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi J. W. na orzeczenie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   42