Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol

III SA/Gl 787/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie innych koncesji i zezwoleń (odmowy podjęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne)

III SA/Gl 956/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

III SA/Wr 297/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych

II GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II SA/Ke 334/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi A. Sp. z o. o. w K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku

VI SA/Wa 2333/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości powyżej 18 % alkoholu

III SA/Lu 440/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO nr [...], w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II GSK 2118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

VI SA/Wa 1421/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie utrzymania w mocy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża 'T.'

II GSK 1812/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   77