Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

I SA/Lu 1176/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OZ 647/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Zażalenie nazwą [...] na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Lu 1178/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV SA/Wa 1741/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego

II OSK 2498/13 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej

II OSK 2412/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OSK 2404/13 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej

II SA/Lu 144/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-29

Sprawa ze skargi A.K. FU-H '[...]' Skup Złomu i Metali Kolorowych na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków w związku ze składowaniem odpadów

IV SA/Wa 868/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w W. w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do odzysku odpadów

II OW 184/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku A. Spółki z o.o. w M. o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów w instalacji na działce nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100