Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wr 320/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez zaświadczenia i opłaty

III SA/Łd 339/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

III SA/Po 413/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego

II GSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości za przejazd drogą krajową

VI SA/Wa 432/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

VI SA/Wa 950/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 989/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

II SA/Rz 454/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Gl 440/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie transportu drogowego i przewozów

IV SA/Gl 441/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie transportu drogowego i przewozów
1   Następne >   +2   +5   +10   100