Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 615/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium RP.

V SA/Wa 1252/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 983/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 723/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1554/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1590/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 2981/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 469/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści; Oddala skargę.

V SA/Wa 1032/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi G. B. na pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie informacji o nierozpatrzeniu odwołania w sprawie wniosku o wydanie karty pobytu tolerowanego;

IV SA/Wa 2495/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100