Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol

III SA/Kr 1282/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi Z. S. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

II SA/Wa 95/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

Sprawa ze skargi G. D. na orzeczenie Komendanta [...] Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Wa 1688/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 3005/13 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat

II SA/Wa 2698/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi B. W. na orzeczenie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

IV SAB/Wr 68/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

I OSK 2035/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia dodatku specjalnego

II SA/Wa 1233/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego na remont lokalu mieszkalnego

II OZ 380/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100