Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1231/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1674/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 2371/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 2052/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skargi kasacyjne L. R. i E. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg L. R. i E. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OSK 573/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1417/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1138/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1161/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1165/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
1   Następne >   +2   +5   +10   47