Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol

II SA/Go 898/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OZ 276/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia wdowy uprawnień kombatanckich

II SA/Rz 593/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Wniosek T. L. o ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych znak: [...] przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) zażalenia E. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wy...

II SA/Gd 448/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 139/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

V SA/Wa 2486/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych.

II SA/Ke 136/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Ke 251/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich we wznowionym postępowaniu

II SA/Ke 394/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie : odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   +10   100