Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2595/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

IV SA/Wr 358/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia

I SA/Wa 1655/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II GZ 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu posiadania statusu bezrobotnego

II SA/Go 710/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-22

Sprawa ze skargi Banku Spółdzielczego na informację Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

I SA/Ke 242/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009r.

II SA/Lu 686/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie u...
1   Następne >   +2   +5   +10   100